گواهینامه‌های ISO

null
نظامنامه HST وزارت نفت ایران
نظامنامه HST وزارت نفت ایران
نظامنامه HST وزارت نفت ایران
گواهینامه ایزو 10004:2018
گواهینامه ایزو 10004:2018
گواهینامه ایزو 10004:2018
گواهینامه ایزو 10002:2018
گواهینامه ایزو 10002:2018
گواهینامه ایزو 10002:2018
گواهینامه ایزو 9001:2015
گواهینامه ایزو 9001:2015
گواهینامه ایزو 9001:2015
گواهینامه ایزو 14001:2015
گواهینامه ایزو 14001:2015
گواهینامه ایزو 14001:2015
گواهینامه ایزو 45001:2018
گواهینامه ایزو 45001:2018
گواهینامه ایزو 45001:2018

گواهینامه‌های عضویت

null
گواهی عضویت انجمن صنفی کارفرمایی
گواهی عضویت انجمن صنفی کارفرمایی
گواهی_عضویت_انجمن_صنفی_کارفرمایی_اعتبار_تا_سال_1401-1
گواهی سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران 1400
گواهی سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران 1400
گواهی سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران 1400
گواهی سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران
گواهی سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران
گواهی سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران
گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی
گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی
گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی
گواهینامه-صلاحیت-پیمانکاری
گواهی-نامه-بانوی-کار-آفرین-آزیتا دادگستری
گواهی-نامه-بانوی-کار-آفرین-آزیتا دادگستری
گواهی-نامه-بانوی-کار-آفرین-آزیتا دادگستری
گواهی-عضویت-صنایع-و-معادن-و-کشاورزی محمدرضا نادری
گواهی-عضویت-صنایع-و-معادن-و-کشاورزی محمدرضا نادری
گواهی-عضویت-صنایع-و-معادن-و-کشاورزی محمدرضا نادری

گواهینامه‌های AUX

null
گواهینامه-دوره-آموزشی-محصولات-CAC-2014
گواهینامه-دوره-آموزشی-محصولات-CAC-2014
گواهینامه-دوره-آموزشی-محصولات-CAC-2014
Strategic Partner Atlas Tahvieh Pars Eng Company
Strategic Partner Atlas Tahvieh Pars Eng Company
Strategic Partner Atlas Tahvieh Pars Eng Company
نشان-شوالیه-مدیریت-اروپا-در-صنعت-تهویه-مطبوع
نشان-شوالیه-مدیریت-اروپا-در-صنعت-تهویه-مطبوع
نشان-شوالیه-مدیریت-اروپا-در-صنعت-تهویه-مطبوع
گواهینامه-دوره-آموزشی-محصولات-CAC-2016
گواهینامه-دوره-آموزشی-محصولات-CAC-2016
گواهینامه-دوره-آموزشی-محصولات-CAC-2016
Loyal-Partner-Award-2018
Loyal-Partner-Award-2018
Loyal-Partner-Award-2018
Loyal-partner-award
Loyal-partner-award
Loyal-partner-award

سایر افتخارات و لوح ها

null
گواهی-نمایشگاه-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی-اصفهان
گواهی-نمایشگاه-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی-اصفهان
گواهی-نمایشگاه-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی-اصفهان
تندیس-سومین-کنفرانس-بین-المللی-گرمایش-سرمایش-و-تهویه-مطبوع
تندیس-سومین-کنفرانس-بین-المللی-گرمایش-سرمایش-و-تهویه-مطبوع
تندیس-سومین-کنفرانس-بین-المللی-گرمایش-سرمایش-و-تهویه-مطبوع
یازدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی
یازدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی
یازدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی
لوح-تقدیر-هجدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-ساختمان-تاسیسات-و-تجهیزات-جانبی
لوح-تقدیر-هجدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-ساختمان-تاسیسات-و-تجهیزات-جانبی
لوح-تقدیر-هجدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-ساختمان-تاسیسات-و-تجهیزات-جانبی
گواهی-تائید-دریافت-نشان-شوالیه-مدیریت-اروپا-در-صنعت-تهویه-مطبوع-ایران
گواهی-تائید-دریافت-نشان-شوالیه-مدیریت-اروپا-در-صنعت-تهویه-مطبوع-ایران
گواهی-تائید-دریافت-نشان-شوالیه-مدیریت-اروپا-در-صنعت-تهویه-مطبوع-ایران
دهمین-نمایشگاه-بین-المللی-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی
دهمین-نمایشگاه-بین-المللی-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی
دهمین-نمایشگاه-بین-المللی-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی
تندیس-هشتمین-نمایشگاه-بین-المللی-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی
تندیس-هشتمین-نمایشگاه-بین-المللی-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی
تندیس-هشتمین-نمایشگاه-بین-المللی-تجهیزات-و-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی
تندیس-کنفرانس-بانوان-مدیر-و-کار-آفرین
تندیس-کنفرانس-بانوان-مدیر-و-کار-آفرین
تندیس-کنفرانس-بانوان-مدیر-و-کار-آفرین
تندیس-اولین-همایش-سراسری-بانوان-صنعتگر-و-بازرگان-ایران
تندیس-اولین-همایش-سراسری-بانوان-صنعتگر-و-بازرگان-ایران
تندیس-اولین-همایش-سراسری-بانوان-صنعتگر-و-بازرگان-ایران
keyboard_arrow_up